Transport

Aspøya Maskin AS

24 timers service - Transport - Express

400 85 528

Vaktmestertjenester

Anlegg og veivedlikehold

Salg og service

Transport

La oss få frakte dine varer


Vi strekker oss langt for å få frem dine varer til riktig tid. Får vi det ikke til selv, så har vi en del samarbeidspartnere i det ganske land som fikser det meste. "Tungt, langt eller hastverk alt lar seg gjøre"

Transport i hele Europa


 • Lange lengder
 • Tunge kolli
 • Express
 • Følgebil
 • Kurér
 • Masseflytting
 • ADR
 • Kraning
 • Distribusjon
 • Omlasting
 • Terminal
 • Pakking av ditt gods
 • Lagring
 • Kontainere
 • Maskintransport.
 • Lostjenester.

Send en melding

 

Det meste kan fraktes

 
 
 
 

24 / 7 SERVICE

 • Express
 • Spesialgods
 • Ordinær transport
 • Følgebil

Lange lengder


Vi har utstyr til å flytte lengder opp til 28m


Vi kan også flytte høye kolli

Kontakt oss


post@aspoyamaskin.no

400 85 528 eller 906 95 951

Aspøya Maskin AS

Post@aspoyamaskin.no

400 85 528 / 906 95 951